UWAGA!!! Od dnia 18.11.2022r. trasy w Kompleksie Babia Góra Trails ze względu na przerwę zimową są zamknięte do odwołania.

Logo babia góra trails

„Babia GóraTrails” to kompleks 20km górskich tras rowerowych tzw. singletracków, które powstały we współpracy Gminy Zawoja ze słowacką Gminą Oravská Polhora, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: tor rowerowy typu pumptrack, park rowerowy, budynek techniczno-socjalny, oraz oznakowanie istniejących dróg gminnych i leśnych, mający na celu połączenie obu Gmin.

Fragment ścieżki rowerowej Mosorny

Babia Góra Trails

UWAGA!!! Od dnia 18.11.2022r. trasy w Kompleksie Babia Góra Trails ze względu na przerwę zimową są zamknięte do odwołania. Trasy w tym okresie nie są dozorowane i utrzymywane. Prosimy w niekorzystnych okresach rozmiękania nawierzchni tras o respektowanie zakazu.

Kompleks po polskiej stronie to 14,5km tras podjazdowych i zjazdowych, o różnym stopniu trudności, które umożliwiają rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia. To także połączenie ze Słowacją (5,2km dwukierunkowego singletracka), które ma rozwijać transgraniczną turystykę rowerową. Połączenie to obejmuje tereny trzech dobrze zachowanych hal pasterskich w tym rejonie, a po Słowackiej stronie znajduje się sieć doskonałych dróg szutrowych (ok 40km), opasających południowe stoki Babiej Góry.

W Zawoi Morgi, przy starcie ścieżek znajduje się dual pumptrack z sekcją skoczni treningowych oraz ścieżką treningową dla początkujących, zawierającą elementy imitujące naturalne przeszkody z górskich, naturalnych ścieżek.

Projekt został dofinansowany ze środków Unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 celem: „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza wokół Babiej Góry, jego rozwój, ochrona i promowanie poprzez budowę transgranicznych górskich tras rowerowych.”

Trasy

Rydzowy

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

zielona trasa zjazdowa (dla początkujących) o równej i utwardzonej nawierzchni. Łagodnie opadająca, bez trudnych do przejechania przeszkód. Przeznaczona dla wszystkich rowerzystów posiadających podstawowe umiejętności jazdy rowerem górskim.

Długość trasy: 1020 m
Średnie nachylenie: 5.8%
Spadek: 60m
Mapa Track gpx

Sokolica

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

niebieska trasa zjazdowa (dla średnio-zaawansowanych) o utwardzonej i wygładzonej nawierzchni, wymagająca podstawowych umiejętności jazdy rowerem w górskim terenie. Na trasie mogą znajdować się sztuczne muldy, profilowane zakręty, niewielkie „hopki” oraz naturalne przeszkody i nierówności (uskoki, kamienie, korzenie).

Długość trasy: 4750m
Średnie nachylenie: 7,2%
Spadek: 340m
Mapa Track gpx

Wilcza łapa

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

czerwona trasa zjazdowa (dla zaawansowanych) o naturalnej nawierzchni, wymagająca umiejętności jazdy rowerem w górskim, naturalnym terenie (stosunkowo łatwa, jak na trasę czerwoną). Charakteryzuje się naturalną nawierzchnią, na której mogą znaleźć się kamienie, korzenie, większe, chwilowe nachylenia, profilowane oraz naturalne, ciasne zakręty. Trasa umożliwiająca bezpieczny zjazd w rejon dolnej stacji wyciągu krzesełkowego.

Długość trasy: 900m
Średnie nachylenie: 9,4%
Spadek: 85m
Mapa Track gpx

Diablak

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

czarna trasa zjazdowa (dla ekspertów) o naturalnej nawierzchni, wymagająca bardzo dobrych umiejętności jazdy rowerem w górskim terenie. Na trasie znajdują się takie trudne elementy, jak: sekcje korzeni, kamieni, zakręty o ujemnym profilu, skoki, „dropy” ze skał (uskok terenu).

Długość trasy: 1700m
Średnie nachylenie: 15%
Spadek: 255m
Mapa Track gpx

Tabakowy

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

dwukierunkowy szlak rowerowy o naturalnej nawierzchni. Właściwy szlak zaczyna się 3,5km od startu, w rejonie Hali Barankowej, wcześniej dojazd drogami gminnymi. Szlak, ze względu na duże przewyższenia wymaga dosyć dobrej kondycji oraz podstawowych umiejętności jazdy rowerem w terenie górskim. Może zawierać niewielkie naturalne przeszkody, jak kamienie, korzenie. Jest łącznikiem Gminy Zawoja ze słowackim partnerem kompleksu „Babia Góra Trails” - Gminą Oravska Polhora.

Długość trasy: 5200m
Średnie nachylenie: 5.3%
Spadek: 80m
Wznios: 360m
Mapa Track gpx

Podbłędny

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

trasa podjazdowa do tras Rydzowy, Sokolica, Diablak, Wilcza Łapa.

Długośc trasy: 1590m
Średnie nachylenie: 4.7%
Wznios: 76m
Mapa Track gpx

Mosorny

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

-->

trasa podjazdowa do tras Sokolica, Diablak, Wilcza Łapa.

Długośc trasy: 3100m
Średnie nachylenie: 4.8%
Wznios: 175m
Mapa Track gpx

Zimna dziura

UWAGA! TRASA ZAMKNIĘTA!!!

trasa podjazdowa do tras Sokolica i Diablak.

Długośc trasy: 1520m
Średnie nachylenie: 6.4%
Wznios: 97
Mapa Track gpx