Regulamin

Regulamin

 1. Każdy korzystający z wyznaczonych ścieżek rowerowych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze ścieżek należy zapoznać się z mapą oraz opisem stopnia trudności ścieżek, aby dobrać odpowiedni wariant do własnych umiejętności.
 3. Podczas jazdy należy stosować kask ochronny, oraz zaleca się stosowanie ochraniaczy łokci, kolan oraz kręgosłupa.
 4. Podczas korzystania ze ścieżek należy mieć wzgląd na innych użytkowników tj.:
  1. przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom,
  2. ustępować drogi szybciej jadącym,
  3. wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach,
  4. nie zatrzymywać się w miejscach niewidocznych dla innych rowerzystów (np. na wzniesieniach).
 5. Podczas jazdy zachować ostrożność, a prędkość dostosować do panujących warunków oraz własnych umiejętności.
 6. Podczas jazdy należy zachowywać pełną kontrolę nad rowerem, aby w razie konieczności było możliwe szybkie zatrzymanie się lub ominięcie przeszkody oraz innych ludzi znajdujących się na ścieżce.
 7. Poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.
 8. Na ścieżkach dwukierunkowych należy zachować szczególną ostrożność, szczególnie w miejscach ograniczonej widoczności ścieżki do przodu, dostosować bezpieczną prędkość. Jadący z góry mają pierwszeństwo przed podjeżdżającymi w górę, ale przed manewrem mijania należy ostrzegać podjeżdżających oraz odpowiednio zwolnić, aby manewr mijania był dla obu stron bezpieczny. Wskazane jest też poinformować ile osób zjeżdża jeszcze za nami. Podjeżdżający w górę powinni w bezpieczny sposób zatrzymać się przy krawędzi ścieżki, umożliwiając swobodny przejazd zjeżdżającym
 9. W przypadku stania się świadkiem lub uczestnikiem wypadku należy natychmiast powiadomić GOPR, udzielić pomocy poszkodowanym oraz pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu ratowników. Numer alarmowy do GOPR znajduje się na każdej tablicy informacyjnej oraz tablicach kierunkowych. Oznaczenie numeru strefy ułatwiającej lokalizację poszkodowanego w terenie znajduje się na osobnych, dodatkowych tabliczkach informacyjnych.
 10. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Osoby korzystające ze ścieżek rowerowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów obwiązujących w lasach np. okresowy zakaz wstępu w związku z wykonywaniem prac leśnych lub w związku z wysokim zagrożeniem pożarowym, a także powinny przestrzegać porządku.
 12. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności podczas korzystania ze ścieżek rowerowych oraz za stan techniczny ścieżek.
 13. Ścieżki rowerowe przecinają szlaki turystyczne, na których odbywa się ruch pieszych oraz drogi leśne służące do prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sucha, co wymaga od użytkowników ścieżek zachowania szczególnej ostrożności.

Uwaga!!!

Należy mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu i rekreacji na terenach leśnych, a także ich górskiego charakteru. Należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, a w szczególności: warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów mechanicznych i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną. Na ścieżkach górskich można napotkać różnego rodzaju naturalne utrudnienia takie jak: liście, korzenie, kamienie, gałęzie, muldy, ciasne zakręty, kałuże, błoto itp.

Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej uwzględniającej uprawianie sportu.

Ścieżki rowerowe przebiegają przez tereny leśne, na których jest prowadzona przewidziana aktualnie obowiązującym planem urządzenia lasu, gospodarka leśna, a w związku z tym równocześnie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych Służby Leśnej i osób wykonujących prace gospodarcze oraz prowadzone są prace z zakresu pozyskania, zrywki i wywozu drewna.

Życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy.
Gmina Zawoja


Opis stopnia trudności tras:

TRASY ZIELONE

To jednokierunkowe, zjazdowe trasy rowerowe przeznaczone dla początkujących kolarzy górskich. Średni spadek terenu to zwykle 4-6%. Nawierzchnia równa i utwardzona, sporadycznie niewielkie naturalne przeszkody (kamienie, korzenie).

Główne trudności: ciasne zakręty z bandami i bez.

Uwaga: na trasach tego typu należy umieć skutecznie hamować i skręcać.

TRASY NIEBIESKIE

To jednokierunkowe, zjazdowe trasy rowerowe przeznaczone dla średnio-zaawansowanych kolarzy górskich. Średni spadek terenu to zwykle 6-8%. Nawierzchnia równa i utwardzona, mogą pojawić się jednak pewne naturalne przeszkody (kamienie, korzenie).

Główne trudności: ciasne zakręty, muldy i spore bandy.

Uwaga: na trasach tego typu należy umieć skutecznie hamować i skręcać, pokonywać uldy i zakręty z bandami oraz niewielkie, naturalne nierówności.

TRASY CZERWONE

To jednokierunkowe, zjazdowe trasy rowerowe przeznaczone dla zaawansowanych kolarzy górskich. Średni spadek terenu to zwykle 8-12%. Nawierzchnia naturalna, mogą pojawić się zarówno trudne sekcje korzeni, jak i kamieni, oraz ciasne bandy, muldy i niewielkie hopki.

Główne trudności: ciasne zakręty, korzenie, kamienie, ciasne bandy, śliska nawierzchnia.

Uwaga: na trasach tego typu należy umieć świetnie hamować, skręcać, pokonywać muldy, spore naturalne i niewielkie sztuczne przeszkody (kamienie, korzenie, hopki itp.).

TRASY CZARne

To jednokierunkowe, zjazdowe trasy rowerowe przeznaczone dla ekspertów. Średni spadek terenu to zwykle 12-15%. Nawierzchnia naturalna, wiele trudnych naturalnych i sztucznych elementów jak: korzenie, kamienie, uskoki, bardzo strome ścianki, trudne techniczne zakręty oraz hopki (niektóre z uskokiem, tzw. gapem), często bez możliwości objazdu.

Główne trudności: ciasne zakręty, korzenie, kamienie, ciasne bandy, śliska nawierzchnia, stromizny, hopki, uskoki.

Uwaga: na trasach tego typu należy umieć świetnie hamować, skręcać, pokonywać muldy, spore naturalne i sztuczne przeszkody (kamienie, korzenie, hopki, uskoki, gapy, ścianki itp.).

TRASY fioletowe

Dwukierunkowe trasy rowerowe, kręte, łagodnie wznoszące się i spokojnie opadające są oznaczone na mapie kolorem fioletowym. Średni wznios to 6-8%, nawierzchnia równa i utwardzona ( mogą zawierać niewielkie naturalne lub sztuczne przeszkody np.: po korzeniach lub kamieniach).

Podjazdy

Kręte i łagodnie wznoszące się jednokierunkowe trasy rowerowe typu „singletrack” są oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym. Średni wznios to 5-7%, nawierzchnia równa i utwardzona ( mogą zawierać naturalne lub sztuczne przeszkody np.: po korzeniach lub kamieniach).

drogi dojazdowe

Drogi i dróżki asfaltowe, szutrowe lub leśne, które służą jako dojazd do tras rowerowych; są oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym.

Uwaga: Drogi dojazdowe nie są trasami rowerowymi, zwykle są wielokierunkowe i współdzielone z innymi użytkownikami (turyści piesi, pojazdy, transport leśny itp.). Należy dlatego zachować szczególną ostrożność i stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, przepisów PTTK oraz tych wynikających z Ustawy o Lasach.